Värmeskåp i laboratorium

Vid val av värmeskåp till ditt laboratorium finns det många aspekter att ta hänsyn till, precis som när det kommer till dragskåp, menar Labrum AB. Det finns ett stort urval av värmeskåp på marknaden och för att välja rätt utifrån just dina behov kan du behöva ta hjälp av en expert. Vi har lång erfarenhet av värmeskåp till olika användningsområden och kan hjälpa dig att göra rätt val. En av de viktigaste funktionerna är att värmeskåpet håller en jämn och stabil temperatur och då är det av stor vikt att kontrollsystemet fungerar som det ska. Om temperaturen i värmeskåpet av någon anledning skulle avvika från de inställda parametrarna är det viktigt att det finns ett larmsystem som varnar användaren, men även att det finns en säkerhetstermostat som kan hålla temperaturen vid till exempel strömavbrott.

värmeskåpEtt bra värmeskåp ska också vara lätt att rengöra för att minimera riskerna för kontamination. Det är även viktigt att kontrollera att värmeskåpets innerytskikt inte påverkas av de kemikalier du ämnar att använda. För att minimera värmeförluster och elförbrukning bör man även kontrollera att värmeskåpet sluter helt tätt och är väl isolerat. Ju kraftigare luftcirkulation i värmeskåpet desto snabbare uppvärmning vilket också är bra att ta i beaktande.