Få vackra fransar

Att förlänga ögonfransarna på något sätt har blivit alltmer populärt och det finns många salonger som erbjuder detta med olika metoder.På den här sidan vill vi ge dig lite mer information så att du kan bestämma dig för vad som passar dig bäst att låta göra på salong.

Singelfransar och volymfransar

Om du väljer singelfransar innebär det att en förlängande frans klistras fast på var och en av dina egna fransar. Dessa är förhållandevis tjocka och du får samma täthet som du har själv, men helt enkelt längre fransar. Volymfransar är å andra sidan tunnare men istället för att klistra fast en på varje frans använder man flera vid varje frans. Detta ger en markant volymskillnad. Trots att mindre lim används vid volymfransar har dessa längre hållbarhet, cirka 4-5 veckor. Singelfransar håller normalt 3-4 veckor.

Om du själv tycker att du har många fransar kan alltså singelfransar vara bäst. Tycker du att du har relativt glest med fransar är volymfransar ett bättre val.

Att tänka på

Både singelfransar och volymfransar tar tid att göra och kostar därefter. Om du går till en salong och de menar att det tar 45 minuter att fixa det kan du räkna med att det inte kommer att bli något jättebra resultat. Det tar helt enkelt lite längre tid om det ska göras bra, kring 2-3 timmar. När fransarna börjar lossna kan du låta göra en påfyllning, vilket oftast tar kortare tid och därför även kostar mindre.

Inför en fransförlängning kan det vara bra att veta om att det finns de som är allergiska mot limmet som används. Det finns särskilda lim för känsliga personer. Om du vet med dig att du tenderar att vara allergisk mot olika typer av produkter kan du oftast göra ett pricktest på salongen som du planerar att göra fransförlängningen vid.