Nyttan att samla teknikföretag på ett ställe

Mjärdevi CenterEtt teknikföretagsområde eller en Science Park är ett område i en stad där teknikföretag är belägna. Många fretag se den stora nyttan i att ha liknande företag som grannar, även om det kan innefatta direkta konkurrenter. Man brukar ju säga att man ska hålla sina vänner nära, men sina konkurrerande företag ännu närmare. I Sverige finns det fler Science Parks, bl.a. i Linköping, Örebro, Jönköping och Kalmar. Kista utanför Stockholm omnämner sig själva som Kista Science City och är antagligen det största teknikföretagsområdet i Sverige.

Den stora fördelen med att vara nära andra företag inom samma eller närliggande branscher är att man enklare kan nätverka mellan företagen. En annan faktor teknikföretagen tjänar på är om det ligger ett universitet eller en teknisk högskola i närheten. På många håll i Sverige är teknikföretagsområden vanliga i anslutning till just universitet. Detta kan i sin tur leda till nya samarbeten som gynnar alla företag som ingår i samarbetet. På så sätt stärks näringslivet i en kommun och i slutändan gynnar det hela Sverige.