Socialt entreprenörskap

socialt entreprenörskapSocialt entreprenörskap handlar om att skapa innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder. Det finns många upplägg för att skapa ett bra socialt entreprenörskap, t.ex. genom att skapa en ägarstruktur där en ideell förening äger ett aktiebolag. Den ideella föreningen styr då över målen medan bolaget arbetar affärsmässigt för att leverera den sociala nytta som föreningen beslutat är målet.

Det är också vanligt att verksamheten bedrivs som ett vinstdrivande bolag. Skillnaden mot andra företag är att min inte jobbar med vinstmaximering, utan nöjer sig med en måttlig vinst för att på så sätt ta ett större socialt ansvar. Att inte vara vinstmaximerande är en subjektiv bedömning, därför väljer vissa sociala entreprenörer att bedriva sina bolag som AB-svb, d.v.s. ett aktiebolag som i princip inte kan dela ut någon vinst till sina ägare.

Det finns därmed stora likheter mellan en vanlig entreprenör och en social entreprenör. Sociala entreprenörer finns i alla samhällssektorer precis som andra entreprenörer. Precis som andra företag strävar de efter att vara vinstdrivande, men med den skillnaden att vinsten oftast återinvesteras i verksamheten eller i samhället istället för att delas ut som vinst till ägarna.