Vad är en ultraljudsundersökning?

Våra kroppar består till stor del av vatten där vissa organ innehåller mer vatten än andra. Det är just dessa organ som syns vid en ultraljudsundersökning. Principen bakom undersökningen är samma i ekolod. Mycket svaga ljudvågor skickas ut från apparaten och studsar sedan mot olika vävnader i kroppen. Ljudvågorna som reflekteras visas sedan som en bild på skärmen.

Tidigare var dessa bilder förhållandevis grumliga och för en lekman svåra att uttyda. I dagsläget finns tillgång till ultraljud i 3D eller på högupplösta skärmar där det inte längre är någon större svårighet att se vad bilden föreställer. Det gör det också lättare att ställa en exakt diagnos eller se om en genomförd behandling har gett resultat. Undersökningen är dessutom mycket enkel att genomföra och innebär inte något större obehag för patienten. Undersökningen kräver inte heller att patienten är rörlig utan det räcker att denna kan vända sig i sängen. Vid undersökningar av mycket små barn brukar man istället rekommendera att de sitter eller ligger i föräldrarnas knä under undersökningen, detta gör barnen lugnare och undersökningsresultatet säkrare.

Tidigare var patienterna tvungna att uppsöka en specifik klinik för ultraljudsundersökningar då dessa krävde apparatur som var både stor och svår att frakta. I många fall monterades skärmar eller liknande på väggarna vilket innebär att rummet inte heller kunde användas till mycket annat än just ultraljudsundersökningar. I dagsläget ser det helt annorlunda ut. Tack vare ett bärbart ultraljud likt U-lite, kan sonografen ta sig till patienten istället. Det spelar ingen roll om det är på ett patientrum på sjukhuset, på vårdcentralen eller i patientens eget hem. U-lite är inte större än en surfplatta, men ändå har den alla de funktioner som krävs av en ultraljudsapparat. Med den lilla smidiga skärmen är det dessutom lätt att visa patienten vad som sker och hur det undersökta organet ser ut. Detta underlättar kommunikationen mellan läkare och patient och bidrar till en positiv upplevelse av undersökningen.