Medicinsk högteknologisk utrustning

Medicinsk utrustningEn del av de teknikinriktade företagen är de som tillverkar medicinskutrustning. Dagens sjukvård är fylld med teknik som räddar liv. Det kan t.ex handla om respiratorer, skiktröntgen och avancerade journalsystem som nås via surfplattor och datorer med rätt behörighet. Den medicinska verksamheten ställer höga krav på de företag som levererar högteknologisk utrustning. Eftersom många hjälpmedel används i livshotande situationer är det mycket viktigt att de är väl testade innan de kommer ut på marknaden och upphandlas av Sveriges landsting.

En väldigt omtalad apparat på senare tid är hjärtstartaren. Den räddar många liv årligen då den kan starta ett hjärta som helt plötsligt slutat slå. Apparaten i sig är ganska enkel, men eftersom den ska användas professionellt av bl.a. ambulanspersonal ställs stora krav på tillförlitligheten. Hjärtstartaren får inte sluta fungera helt plötsligt. Därför måste noggranna uthållighetstester göras innan en ny modell tas i bruk.

Dessa medicintekniska företag är exempel på företag som gynnas av att ha lokaler i science parks (teknikföretagsområden), gärna i anslutning till ett region- eller universitetssjukhus.